Behandlingsplan​

Nedenstående beskriver hvordan første besøg ved Kiropraktoren Vejle forløber.
Der er sat god tid af ved første besøg, dette for at kiropraktoren får et grundigt indblik i problemstillingen.

Vi beder dig venligst komme ca. 5 min. før tid til alle konsultationer i klinikken.
Husk : Sundhedskort (Tidl. sygesikringskort)

Sygehistorie (anamnese):

Her bliver der spurgt specifikt ind til den aktuelle problemstilling, dertil medicinforbrug, traumer, tidligere behandlinger, operationer, andre sygdomme m.m.

Objektiv undersøgelse:

Starter typisk med en holdnings- og funktionsanalyse, manuel undersøgelse samt forskellige ortopædiske og neurologiske undersøgelser, tilpasset den givne problemstilling.

Billeddiagnose:

Foretages med nyeste digitale røntgen på klinikken, hvis der er indikation herfor. Det er også muligt for kiropraktoren at henvise direkte til CT- og MR-scanning på nærliggende sygehus/privathospital.

Behandlingen:

Der stilles en diagnose, hvorefter behandlingen oftest består af led-manipulation og kombineres ofte med en vifte af behandlingsmetoder, herunder led-mobilisering, stræk, udspænding, bløddelsbehandling, øvelser/træning samt råd og vejledning m.m.

Behandlingsplan og prognose:

Kiropraktor Vejle laver behandlingsplan. Det tilstræbes at den gennemgås ved første besøg.

Hvis det vurderes, at problemstillingen ligger udenfor kiropraktorens område, henvises der typisk til egen læge.

Klinikken holder ferie lukket

Fra uge 28 og til uge 30 holder vi i Kiropraktoren Vejle ferielukket.

Vil du gerne have en tid inden, kan du ringe og bestille din tid på tlf.: 88 44 02 02

Du kan også bestille en tid efter uge 30.

Mange sommerhilsner Kiropraktoren Vejle