Diskusprolaps & Spinaltenose

Behandling af Diskusprolaps & Spinaltenose

Diskusprolaps i lænden (lumbalt nerverodstryk):
Til patienter, som efter diagnostisk undersøgelse vurderes til at have nerverodspåvirkning sv.t. lænden med debut inden for 3 mdr. Forløbet omfatter forundersøgelse og 3 milepælsundersøgelser efter 2, 4 og 8 uger. Derudover evt. mellemliggende konsultationer efter behov.
Diskusprolaps i nakken (cervikalt nerverodstryk):
Til patienter, som efter diagnostisk undersøgelse vurderes til at have nerverodspåvirkning sv.t. nakken med debut inden for 3 mdr. Forløbet omfatter forundersøgelse og 3 milepælsundersøgelser efter 2, 4 og 8 uger. Derudover evt. mellemliggende konsultationer efter behov.
Forsnævring omkring rygmarven (lumbal spinalstenose):
Patienter med spinalstenose har ofte længerevarende sygehistorie (anamnese) med bensmerter og reduceret gangdistance. Konservativ behandling forsøges inden evt. kirurgi i dette forløb ved stenose-symptomer, der er max 1 år. Det omfatter forundersøgelse og 2 milepælsundersøgelser efter 4 og 12 uger samt evt. konsultationer efter behov.
Hvad indgår og hvad kan forventes i forløbene?
Diagnostik inkl. overvejelser vedrørende billeddiagnostiske undersøgelser (røntgen eller MR-scanning). Monitorering af neurologiske udfald, deres udvikling og herunder eventuelt henvisning til kirurgisk vurdering. Smertehåndtering. Behandlingsindsats med henblik på at fremme bevægelighed og funktion i lænderyggen. Information om tilstanden, forventning til forløbet, prognose og eventuelt forebyggende tiltag. Vejledning i forhold til varetagelse af daglige funktioner. Kommunikation med egen læge – ved inklusion og afslutning samt ved eventuel billeddiagnostik.

Oplever du andre symptomer?

Hos Kiropraktoren Vejle behandler vi alle former for kiropraktiske lidelser. Herunder kan du finde nogle af de lidelser vi arbejder mest med og dem som man typisk kan komme ud for.
Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at skrive en mail på info@kirovejle.dk eller ringe til os på telefon 88 44 02 02